Pietna spomienka na M. R. štefánika

21.05.2010 21:00
V nedeľu 09. 05. 2010 si Mladí matičiari z Trnavy výstupom na Bradlo pripomenuli 91. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Po pietnej minúte sme položili veniec na mohylu a poklonili sa pamiatke tohto skutočného vlastenca. Potom sme sa presunuli do neďalekých Košarísk, rodného mesta nášho národného hrdinu. Tu sme navštívili múzeum Milana Rastislava Štefánika. V múzeum sme absolvovali zaujímavú prehliadku vystavených exponátov spolu s odborným výkladom zo života M. R. Štefánika. Vystavené exponáty boli osobným vlastníctvom M. R. Štefánika a tak Mladí matičiari mohli nahliadnuť do krátkeho ale bohatého života generála Štefánika.

Fotografie z akcie tu  

Späť