Komentáre naše a z iných stránok siete

Podobný čistej úprimnej modlitbe

16.06.2010 23:10
 Tento text vznikol v rámci hnutia SPRAVODLIVOSŤ. Jeho úlohou je porozprávať všetkým, a teda aj Slovákom, o slovenskom patriotizme. Slovenský patriotizmus si zasluhuje pozornosť, skúmanie, napodobňovanie, obdiv, ba dokonca aj závisť. Nemám na mysli patriotické výroky slovenských politikov raz...