Akcie

Pietna spomienka na M. R. štefánika

21.05.2010 21:00
V nedeľu 09. 05. 2010 si Mladí matičiari z Trnavy výstupom na Bradlo pripomenuli 91. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Po pietnej minúte sme položili veniec na mohylu a poklonili sa pamiatke tohto skutočného vlastenca. Potom sme sa presunuli do neďalekých Košarísk, rodného mesta...