O nás

    V dnešnej dobe westernizácie a Coca-kolonizácie sme svedkami rozbíjania tradičných mravných hodnôt slovenskej spoločnosti a zápasu o budúcnosť slovenského národa. Aby historický boj Matice slovenskej a samotných Slovákov neupadol do zabudnutia, skupina mladých ľudí vniesla svetlo do tmy a úpadku súčasnej spoločnosti. Náš oheň je pripravený šíriť národné, sociálne a morálne ideály a prinavrátiť úctu a dôstojnosť človeka v spoločnosti.

 
    Preto dňa 23. októbra 2009 za podpory predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave vznikol Odbor mladých matičiarov v Trnave ako samostatný právny subjekt s vlastnými stanovami. 
    
    Odbor mladých matičiarov je záujmovým odborom Matice slovenskej združujúci všetkých mladých Slovákov, ktorým nie je ľahostajný osud našej Slovenskej republiky.
 
    Cieľom Odboru mladých matičiarov je posilnenie národných myšlienok, uchovanie národného odkazu budúcim generáciám, poznanie našich národných dejín, kultúry a tradícií a  naplniť ich voľný čas zmysluplnými aktivitami  ako prevencia voči alkoholu, drogám a násiliu na uliciach.
 
    Našou úlohou je zjednotenie mladých ľudí s rovnakými názormi v našom rodnom regióne, lebo len v jednote a hrdosti na naše národné a kultúrne dedičstvo môžeme niečo dokázať a zmeniť. 
Pokiaľ chceme uspieť, je potrebné presadzovanie osvedčených poznatkov a racionálneho prístupu k výchove a vzdelávaniu mládeže a dôsledná vlastenecká práca na národnom poli.
 
Budúcnosť Slovenska je v rukách mladých ľudí!