Archív článkov

Podobný čistej úprimnej modlitbe

16.06.2010 23:10
 Tento text vznikol v rámci hnutia SPRAVODLIVOSŤ. Jeho úlohou je porozprávať všetkým, a teda aj Slovákom, o slovenskom patriotizme. Slovenský patriotizmus si zasluhuje pozornosť, skúmanie, napodobňovanie, obdiv, ba dokonca aj závisť. Nemám na mysli patriotické výroky slovenských politikov raz...

Matej Bel

24.05.2010 22:59
  Životopis     Narodil sa 22. marca 1684 v obci Očová v bývalej Zvolenskej stolici. Presný dátum jeho narodenia nemôžeme presne určiť, lebo v rôznych dokumentoch sa uvádzajú rôzne dátumy. Podľa vlastných slov sa narodil v deviaty deň pred 1. aprílom, to...

Pietna spomienka na M. R. štefánika

21.05.2010 21:00
V nedeľu 09. 05. 2010 si Mladí matičiari z Trnavy výstupom na Bradlo pripomenuli 91. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Po pietnej minúte sme položili veniec na mohylu a poklonili sa pamiatke tohto skutočného vlastenca. Potom sme sa presunuli do neďalekých Košarísk, rodného mesta...

Ján Baltazár Magin

21.05.2010 17:58
       Ján Baltazár Magin sa narodil vo Vrbovom 6. januára 1681. V roku 1706 sa stal chovancom kňazského seminára pre nadaných študentov - tzv. Pazmánea vo Viedni, ktorý založil Peter Pazmáň, ostrihomský arcibiskup, ktorý sa s pomocou jezuitov usiloval o...

Webová prezentácia bola spustená

20.05.2010 21:59
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Na tejto stránke sa záujemcovia môžu oboznámiť s akciami ktoré chystáme a na ktorých sme sa zúčastnili. Ďalej tu môžte nájsť zaujímavé informácie zo života veľkých Slovákov. A ešte omnoho viac!